Đèn trần BOT small triangle MD3-380D
Đen

3,415,500
4,449,192

Mã: MD21467-3-380D

Đơn vị tính:

Tùy chọn khác:

Số lượng hiện có: 1

Ghi chú:

Số lượng đặt mua:


Sản phẩm cùng loại

  • Bóng Led gài - Dùng cho đèn chùm
  • Đèn BOT glass MT1-200 -
  • Đèn thả BOT Tree MD-12D -
  • Đèn thả BOT Rose gold MD1-400 -
  • Đèn đứng BOT Square ML3-350D - Đen
  • Đèn thả BOT Square MD3B-350D - Đen
  • Đèn thả BOT Big triangle MD3-480D -
  • Đèn đứng BOT Mushroom ML1-380 -
  • Tab Bagus - Xanh lá
Thư viện
  • Thông tin sản phẩm

Thông tin sản phẩm

Thương hiệu : BOT

Nhập email của bạn để đăng ký vào danh sách nhận bản tin.