Đèn thả BOT mini
Đen

2,771,500
3,609,720

Mã: MD21162-1-220D

Đơn vị tính:

Tùy chọn khác:

Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

D1

Ghi chú:

Số lượng đặt mua:

Nhà cung cấp

Sản phẩm này thuộc đại lý Đèn BOT nhưng hiện có trong shop Thiết kế Sài Gòn của bạn, nhấn nút để trả lại.


Sản phẩm cùng loại

  • Tủ bếp, Melamine - 2200x620x2350
  • Tủ bếp, Melamine - 2000x620x2350
  • Tủ bếp, Melamine - 1600x620x2350
  • Tủ bếp, Melamine - 2200x620x2350
  • Tủ bếp, Melamine - 1800x620x2350
  • Đèn BOT glass MT1-200 -
  • Đèn bàn BOT Square MT3-350T - Trắng
  • Đèn bàn BOT Orange MT3S-390 -
  • Đèn bàn BOT Yellow MT1S-310 -
Thư viện

Nhập email của bạn để đăng ký vào danh sách nhận bản tin.